Spissploger, type: HA Print
ha-290.jpgSpissplog beregnet for store snø mengder og høye brøytekanter. Utkastvingene er utformet spesielt for å løfte snøen høyt over loddrette brøytekanter, for eksempel etter en snøfres. Skjærvinkelen mot veibanen er 32 grader og er spissere enn vanlige spissploger (36 grader) og arbeider lett gjennom snøen. Spissplogformen er også buttere som gjør at snøen presses lett høyt opp i utkastvingene.


Last ned produktbladet her: Spissploger, type: HA